Integritetspolicy

Version: 2018-05-25

Denna policy beskriver hur Web Lovers AB samlar in, använder och delar era personuppgifter vid användning av våra tjänster.

Vilka kunduppgifter samlas in

Hur insamling sker

Hur används dina personuppgifter

För att fullgöra avtal med er

För att kunna leverera de tjänster ni beställer av oss samt identifiera er som kund. Era personuppgifterna används även för fakturering och betalning av de tjänster ni använder.

För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Era personuppgifter används för att uppfylla de krav som lagen ställer.

För att felsöka eventuella problem i beställda tjänster

För att fullgöra ingångna avtal behöver vi i vissa fall behandla era personuppgifter för att utreda och åtgärda problem.

För att förhindra bedrägeri

För att förhindra att vi och våra kunder drabbas av bedrägeri behöver vi i vissa fall behandla era personuppgifer för att utreda och förhindra bedrägeriförsök.

För att förbättra tjänsten

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Ansvariga för toppdomäner

För att vi ska genomföra en domänregistrering i ert namn måste vi överlämna era personuppgifter till den som hanterar toppdomänen.

Fakturering, betalning och bokföring

För att kunna fakturera för våra tjänster måste vi behandla era personuppgifter samt vilka tjänster ni köpt av oss. När ni utför en betalning lämnar ni indirekt över vissa av era personuppgifter till betalningsleverantörer som exempelvis banker och kortinlösare.

Tekniska infrastruktursleverantörer

Vi använder tekniska tjänsteleverantörer för att leverera våra tjänster.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag bli skyldiga att lämna ut personuppgifter till myndigheter som exempelvis Polisen eller Skatteverket.

Datalagring

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra partners och underleverantörer.

Hur länge lagras personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge det finns ett dokumenterat syfte med behandlingen. Exempelvis för att att fullgöra avtal eller efterleva lagar.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta oss här